§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Warunkiem uczestnictwa w imprezach i zajęciach tanecznych podczas CRACOW LATIN FESTIVAL (zwanym dalej Festiwalem) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez Uczestnika.
 2. Uczestnictwo jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 3. Zapisując się na zajęcia podczas Festiwalu, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za kontuzje pod czas zajęć.
 4. Rzeczy wartościowe uczestnik przynosi i zostawia w miejscu odbywania się zajęć na własną odpowiedzialność.
 5. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w imprezach, koncertach i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez Cracow Latin Festival wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.

  § 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest wykupienie karnetu typu Fullpass, lub Daypass (zwanych dalej karnetami). Uczestnik ma obowiązek noszenia bransoletki, będącej formą karnetu na wszystkich zajęciach, imprezach i koncertach, które obejmuje wybrana forma karnetu.
 • Karnety są imienne. Wymagane są dane podane w formularzu. Dotyczy to również wejściówek zakupionych w kasie w dniu imprezy.
 • Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach i imprezach na które został wykupiony.
 • W przypadku rezygnacji z zakupionego karnetu do dnia 22 sierpnia 2012 będzie zwracane jedynie 50% jego wartości lub istnieje możliwość przekazanie go innej osobie - należy o tym poinformować Organizatora, wysyłając nazwisko nowej osoby na adres mailowy: info@latinproject.pl. Od 23 sierpnia nie zwracamy pieniędzy ale do 5 października istnieje możliwość przekazania go innej osobie, za dopłatą 60 pln - należy o tym poinformować Organizatora, wysyłając nazwisko nowej osoby na adres mailowy: info@cracowlatinfestival.pl Od 6 października nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony karnet ani podmiany osób.
 • W dniu odbioru karnetu należy mieć ze sobą dowód wpłaty oraz dowód tożsamości ze zdjęciem. Nie zawsze wysyłamy maila z potwierdzeniem wpływu na nasze konto opłaty za Festiwal (karnety, noclegi).
 • Zniżka grupowa dotyczy jedynie karnetów typu Fullpass.
 • Gratisowe karnety dla liderów szkół są imienne i nie mogą być odstąpione innym osobom.
 • Płatności za zakupione karnety należy opłacić przelewem w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji, lub zakupując karnet w kasie, w trakcie Festiwalu. W przypadku rezerwacji karnetu w wyznaczonych przez organizatora, tzw. tańszych okresach, za termin rezerwacji uznaje się datę wykonania przelewu.
 • Rezerwacji na warsztaty można dokonać przez formularz na stronie internetowej lub podczas Festiwalu, jeśli pozostały jeszcze wolne miejsca.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktorów (np. z poważnych powodów losowych) i zastąpienia ich innymi. Zmiana taka nie skutkuje prawem Uczestnika do wycofania wpłaty za karnet.

  § 3 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ
 • Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 • Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).
 • O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników zajęć Festiwalu.
 • Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do obiektu w którym odbywają się zajęcia i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 • Zabrania się filmowania i robienia zdjęć podczas warsztatów. Za zgodą instruktorów, jest to możliwe po zakończeniu warsztatów.

salsa kraków,kursy salsy w Krakowie, rumba, timba, son cubano,taniec kraków